Gospel-workshops


Vi övar tillsammans inför en konsert/gudstjänst. Allt material läggs upp på en intern hemsida – stämfiler, noter & texter. Återkommande körfestivaler: Gullbrannagården, Halmstad 25 år, Gävle 20 år, Falköping 18 år, Grundsund 15 år, Åh Stiftsgård, Uddevalla 15 år Karlstad 10 år, Falun 10 år m fl…

Evenemang

Datum Beskrivning Plats Biljetter
2021-07-30 Kördag (gospel) Grundsund
2021-07-31 Kördag (gospel) Munkedal (Foss kyrka)